Startside   Danmark   Internationalt   Videnskabskritik   Alment

G
EGENSTANDPUNKT


GegenStandpunkt
er et kvartårligt politisk tidsskrift, som i hvert nummer analyserer og hudfletter aktuelle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Tyskland og internationalt. Det er desuden et forlag, som sælger bøger om emnerne kapitalisme, konkurrence, imperialisme, fascisme, sovjetsocialismens undergang, borgerlig videnskab, det moderne individs psykologi m.m.

De artikler og værker, som udgives af GegenStandpunkt Verlag, bygger direkte videre på det arbejde, som blev foretaget af Karl Marx, først og fremmest i Kapitalen.

På denne adresse vil det fremover være muligt at finde dansksprogede artikler og bøger inden for GegenStandpunkt-traditionen. Det kan dreje sig om oversatte artikler primært fra tidsskriftet, eller det kan være artikler, der oprindeligt er skrevet og udkommet på dansk.

Vi kan foreløbigt byde på følgende:DANMARK

INTERNATIONALT

VIDENSKABSKRITIK

ALMENT


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores artikler, kan du henvende dig til adressen:

Gegenstandpunkt Verlag
Kirchenstr. 88
D-81675 München

Fax 0049 + 89 + 2721605

E-Mail: Mail-Adresse